4. jednání Zastupitelstva městské části Praha 7

Orgán: Zastupitelstvo městské části Praha 7
Datum a čas jednání: 29. 5. 2023 17:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Zahájení a schválení programu jednání Z MČ P7
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
2.
Jednání
Připomínky k zápisu z předešlého jednání Z MČ P7
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
3.
Jednání
Volba návrhového a volebního výboru
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
4.
Jednání
Dotazy a připomínky občanů 1
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
5.
Jednání
Dotazy a připomínky občanů 2
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
6.
Jednání
k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 7
Číslo usnesení
0041/23-Z
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
7.
Jednání
k bezúplatnému převodu hmotného majetku MČ Praha 7 do majetku příspěvkové organizace Fakultní základní školy PedF UK a Mateřské školy U Studánky na základě návrhu Likvidační komise Rady MČ Praha 7
Číslo usnesení
0042/23-Z
Stav
Předkladatel
Špok Radomír, Mgr.
Poř. číslo
8.
Jednání
ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací v návaznosti na záměr vybudování nové přístupové cesty (dlážděného chodníku) k objektu Dukelských hrdinů 848/17 přes pozemek MČ Praha 7 parc. č. 2074/1, v k.ú. Holešovice, park mezi ulicemi Dukelských hrdinů / Skalecká / Kostelní
Číslo usnesení
0045/23-Z
Stav
Předkladatel
Mareš Kamil Vavřinec, Ing., Ph.D.
Poř. číslo
9.
Jednání
k darovací smlouvě mezi MČ Praha 7 a Bratrskou školou - církevní základní školou, se sídlem Rajská 300/3, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČO: 48546119, na finanční dar ve výši 229 000 Kč na zabezpečení vzdělávání pro 55 dětí s trvalým pobytem v Praze 7 ve školním roce 2022/2023
Číslo usnesení
0043/23-Z
Stav
Předkladatel
Šišková Hana, Mgr.
Poř. číslo
10.
Jednání
informace k výsledkům hospodaření a účetní závěrce společnosti 7U s.r.o. za rok 2022, včetně rozdělení zisku a záměru nákupu nového valníku
Číslo usnesení
0046/23-Z
Stav
Předkladatel
Mareš Kamil Vavřinec, Ing., Ph.D.
Poř. číslo
11.
Jednání
k informaci o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. jednáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023
Číslo usnesení
0044/23-Z
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
12.
Jednání
k informaci o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023
Číslo usnesení
0047/23-Z
Stav
Předkladatel
Melena Ondřej, Bc.
Poř. číslo
13.
Jednání
k informaci o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023
Číslo usnesení
0048/23-Z
Stav
Předkladatel
Machová Jana
Poř. číslo
14.
Jednání
k informaci o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023
Číslo usnesení
0049/23-Z
Stav
Předkladatel
Svobodová Sylva
Poř. číslo
15.
Jednání
ke zveřejňování údajů o členech Výborů Zastupitelstva MČ Praha 7 a Komisí Rady MČ Praha 7 na webových stránkách MČ Praha 7
Číslo usnesení
0050/23-Z
Stav
Předkladatel
Melena Ondřej, Bc.
Poř. číslo
16.
Jednání
k požadavku Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 na vyčlenění kancelářských prostor pro opoziční členy Zastupitelstva MČ Praha 7
Číslo usnesení
0051/23-Z
Stav
Předkladatel
Melena Ondřej, Bc.
Poř. číslo
17.
Jednání
ke zvýšení počtu členů Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7
Číslo usnesení
0052/23-Z
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
18.
Jednání
R ů z n é
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
19.
Jednání
Závěr
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
4. jednání Zastupitelstva městské části Praha 7
Orgán: Zastupitelstvo městské části Praha 7
Datum a čas jednání: 29. 5. 2023 17:00

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...