6. jednání Zastupitelstva městské části Praha 7

Orgán: Zastupitelstvo městské části Praha 7
Datum a čas jednání: 4. 9. 2023 17:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Zahájení, volba návrhového a volebního výboru
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
2.
Jednání
Připomínky k zápisu z předešlého jednání Z MČ P7
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
3.
Jednání
Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ P7
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
4.
Jednání
Dotazy a připomínky občanů 1
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
5.
Jednání
Dotazy a připomínky občanů 2
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
6.
Jednání
k rezignaci na funkci přísedící Obvodního soudu pro Prahu 7
Číslo usnesení
0070/23-Z
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
7.
Jednání
ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. pololetí 2023 - hlavní činnost
Číslo usnesení
0071/23-Z
Stav
Předkladatel
Tománek Martin
Poř. číslo
8.
Jednání
ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1.pololetí roku 2023 v rámci hospodářské činnosti - úseku zdaňované činnosti
Číslo usnesení
0072/23-Z
Stav
Předkladatel
Mareš Kamil Vavřinec, Ing., Ph.D.
Poř. číslo
9.
Jednání
k zařazení nové investiční akce (SŽ - nové gabionové oplocení LMŠ Umělecká) - do upraveného rozpočtu ORJ 0809, OMA pro rok 2023 v celkovém objemu finančních prostředků 484 000,- Kč (rozpočtově 484,0 tis. Kč) a to včetně realizace příslušného rozpočtového opatření v měsíci září 2023
Číslo usnesení
0073/23-Z
Stav
Předkladatel
Tománek Martin
Poř. číslo
10.
Jednání
k úplatnému nabytí nemovitostí Ortenovo náměstí 36/1524, včetně souvisejících pozemků, do svěřené správy MČ Praha 7
Číslo usnesení
0074/23-Z
Stav
Předkladatel
Mareš Kamil Vavřinec, Ing., Ph.D.
Poř. číslo
11.
Jednání
k podání žádosti hl. m. Praze o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 64 000 000,00 Kč (rozpočtově 64 000,0 tis. Kč) z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2023
Číslo usnesení
0075/23-Z
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
12.
Jednání
k poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu dle žádostí podaných v květnu-červenci 2023
Číslo usnesení
0076/23-Z
Stav
Předkladatel
Třeštíková Hana, MgA.
Poř. číslo
13.
Jednání
k informaci o projednání rozboru hospodaření společnosti 7U s.r.o. za 1. pololetí 2023 Radou MČ Praha 7 v působnosti valné hromady společnosti
Číslo usnesení
0077/23-Z
Stav
Předkladatel
Mareš Kamil Vavřinec, Ing., Ph.D.
Poř. číslo
14.
Jednání
k informaci o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 7 v období mezi 5. a 6. jednáním Zastupitelstva v roce 2023
Číslo usnesení
0078/23-Z
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
15.
Jednání
k informaci o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 5. a 6. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023
Číslo usnesení
0079/23-Z
Stav
Předkladatel
Melena Ondřej, Bc.
Poř. číslo
16.
Jednání
k informaci o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 5. a 6. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023
Číslo usnesení
0080/23-Z
Stav
Předkladatel
Machová Jana
Poř. číslo
17.
Jednání
k informaci o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 5. a 6. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023
Číslo usnesení
0081/23-Z
Stav
Předkladatel
Svobodová Sylva
Poř. číslo
18.
Jednání
R ů z né
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
19.
Jednání
Z á v ě r
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
6. jednání Zastupitelstva městské části Praha 7
Orgán: Zastupitelstvo městské části Praha 7
Datum a čas jednání: 4. 9. 2023 17:00

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...