1. jednání Zastupitelstva městské části Praha 7

Orgán: Zastupitelstvo městské části Praha 7
Datum a čas jednání: 22. 1. 2024 17:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Zahájení, volba návrhového a volebního výboru
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
2.
Jednání
Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 7
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
3.
Jednání
Připomínky k zápisu z předešlého jednání Zastupitelstva MČ Praha 7
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
4.
Jednání
Dotazy a připomínky občanů 1
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
5.
Jednání
Dotazy a připomínky občanů 2
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
6.
Jednání
ke stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volební období 2022 – 2026 s účinností od 01.02.2024
Číslo usnesení
0001/24-Z
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
7.
Jednání
k rozhodnutí o uplatnění výjimky z pravidelné valorizace nájemného za rok 2023, u nebytových prostor uzavřených na dobu určitou
Číslo usnesení
0002/24-Z
Stav
Předkladatel
Mareš Kamil Vavřinec, Ing., Ph.D.
Poř. číslo
8.
Jednání
k žádosti o dotaci na realizaci projektu Veřejné prostory navazující na zastávku Praha - Výstaviště
Číslo usnesení
0003/24-Z
Stav
Předkladatel
Tománek Martin
Poř. číslo
9.
Jednání
k informaci o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 7 v období mezi 9. jednáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023 a 1. jednáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2024
Číslo usnesení
0004/24-Z
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
10.
Jednání
k informaci o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 9. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023 a 1. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2024
Číslo usnesení
0005/24-Z
Stav
Předkladatel
Melena Ondřej, Bc.
Poř. číslo
11.
Jednání
k Rámcovému plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 na rok 2024
Číslo usnesení
0006/24-Z
Stav
Předkladatel
Melena Ondřej, Bc.
Poř. číslo
12.
Jednání
k informaci o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 9. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023 a 1. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2024
Číslo usnesení
0007/24-Z
Stav
Předkladatel
Machová Jana
Poř. číslo
13.
Jednání
k Rámcovému plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 na rok 2024
Číslo usnesení
0008/24-Z
Stav
Předkladatel
Machová Jana
Poř. číslo
14.
Jednání
k informaci o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 9. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023 a 1. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2024
Číslo usnesení
0009/24-Z
Stav
Předkladatel
Svobodová Sylva
Poř. číslo
15.
Jednání
k Rámcovému plánu činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 na rok 2024
Číslo usnesení
0010/24-Z
Stav
Předkladatel
Svobodová Sylva
Poř. číslo
16.
Jednání
k informaci o aktuálním konci funkčního období ředitelů ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 7
Číslo usnesení
0011/24-Z
Stav
Předkladatel
Šišková Hana, Mgr.
Poř. číslo
17.
Jednání
R ů z n é
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
18.
Jednání
Závěr
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
1. jednání Zastupitelstva městské části Praha 7
Orgán: Zastupitelstvo městské části Praha 7
Datum a čas jednání: 22. 1. 2024 17:00

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...