4. jednání Zastupitelstva městské části Praha 7

Orgán: Zastupitelstvo městské části Praha 7
Datum a čas jednání: 22. 4. 2024 17:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Zahájení, volba návrhového a volebního výboru
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
2.
Jednání
Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 7
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
3.
Jednání
Připomínky k zápisu z předešlého jednání Zastupitelstva MČ Praha 7
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
4.
Jednání
Dotazy a připomínky občanů 1
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
5.
Jednání
Dotazy a připomínky občanů 2
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
6.
Jednání
k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 7
Číslo usnesení
0034/24-Z
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
7.
Jednání
k revokaci usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0083/23-Z ze dne 16.10.2023 k memorandu o spolupráci hlavního města Prahy a MČ Praha 7 při zajištění nestavební údržby pozemních komunikací na území hl. m. Prahy
Číslo usnesení
0035/24-Z
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
8.
Jednání
k poskytnutí finančních prostředků TSK hl. m. Prahy , a.s. prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy na zajištění spolufinancování obnovy veřejných prostranství z rozpočtu MČ Praha 7
Číslo usnesení
0036/24-Z
Stav
Předkladatel
Zelenka Pavel
Poř. číslo
9.
Jednání
ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem č. 04/OSZ/2024; Sml 00208/2024 mezi MČ Praha 7 a organizací Česká asociace streetwork, o.p.s., IČO: 02032929 v rámci projektu „Komplexní přístup k řešení bezdomovectví a sociálního vyloučení v Praze 7 v roce 2024“
Číslo usnesení
0037/24-Z
Stav
Předkladatel
Hurrle Jakob, Ing., Ph.D.
Poř. číslo
10.
Jednání
ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem č. 03/OSZ/2024; Sml 00207/2024 mezi MČ Praha 7 a 7U s.r.o., IČO: 26418274 v rámci projektu „Komplexní přístup k řešení bezdomovectví a sociálního vyloučení v Praze 7 v roce 2024“
Číslo usnesení
0038/24-Z
Stav
Předkladatel
Hurrle Jakob, Ing., Ph.D.
Poř. číslo
11.
Jednání
k informaci o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. jednáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2024
Číslo usnesení
0039/24-Z
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
12.
Jednání
k informaci o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. jednáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2024
Číslo usnesení
0040/24-Z
Stav
Předkladatel
Melena Ondřej, Bc.
Poř. číslo
13.
Jednání
k informaci o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. jednáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2024
Číslo usnesení
0041/24-Z
Stav
Předkladatel
Svobodová Sylva
Poř. číslo
14.
Jednání
k rozšíření počtu parkovacích míst v ulici Přístavní
Číslo usnesení
0042/24-Z
Stav
Předkladatel
Hejnic Jiří, Mgr.
Poř. číslo
15.
Jednání
Dotazy členů Zastupitelstva MČ Praha 7
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
16.
Jednání
R ů z n é
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
17.
Jednání
Z á v ě r
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
4. jednání Zastupitelstva městské části Praha 7
Orgán: Zastupitelstvo městské části Praha 7
Datum a čas jednání: 22. 4. 2024 17:00

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...