3. jednání Zastupitelstva městské části Praha 7

Orgán: Zastupitelstvo městské části Praha 7
Datum a čas jednání: 17. 4. 2023 17:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Zahájení a schválení programu jednání Z MČ P7
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
2.
Jednání
Připomínky k zápisu z předešlého jednání Z MČ P7
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
3.
Jednání
Volba návrhového a volebního výboru
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
4.
Jednání
Dotazy a připomínky občanů 1
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
5.
Jednání
Dotazy a připomínky občanů 2
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
6.
Jednání
ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za rok 2022 - hlavní činnost
Číslo usnesení
0025/23-Z
Stav
Předkladatel
Vyhnánek Pavel, M.A.
Poř. číslo
7.
Jednání
ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za rok 2022 v rámci hospodářské činnosti - úseku zdaňované činnosti
Číslo usnesení
0026/23-Z
Stav
Předkladatel
Mareš Kamil Vavřinec, Ing., Ph.D.
Poř. číslo
8.
Jednání
k poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury dle žádostí podaných v únoru-březnu 2023
Číslo usnesení
0027/23-Z
Stav
Předkladatel
Třeštíková Hana, MgA.
Poř. číslo
9.
Jednání
ke smlouvě o poskytnutí dotace mezi MČ Praha 7 a organizací Česká asociace streetwork, o.p.s., IČO: 02032929
Číslo usnesení
0028/23-Z
Stav
Předkladatel
Hurrle Jakob, Ing., Ph.D.
Poř. číslo
10.
Jednání
ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem č. 05/OSZ/2023; sml. 069524 /2023 mezi MČ Praha 7 a organizací Česká asociace streetwork, o.p.s., IČO: 02032929 v rámci projektu „Komplexní přístup k řešení bezdomovectví a sociálního vyloučení v Praze 7 v roce 2023“
Číslo usnesení
0029/23-Z
Stav
Předkladatel
Hurrle Jakob, Ing., Ph.D.
Poř. číslo
11.
Jednání
ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem č. 04/OSZ/2023, sml. 069526 /2023 mezi MČ Praha 7 a společností 7U s.r.o., IČO: 26418274 v rámci projektu „Komplexní přístup k řešení bezdomovectví a sociálního vyloučení v Praze 7 v roce 2023“
Číslo usnesení
0030/23-Z
Stav
Předkladatel
Hurrle Jakob, Ing., Ph.D.
Poř. číslo
12.
Jednání
k dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi MČ Praha 7 a Charitou Praha Holešovice, IČO: 49368222, v rámci projektu "Taxík Maxík" pro rok 2023
Číslo usnesení
0031/23-Z
Stav
Předkladatel
Hurrle Jakob, Ing., Ph.D.
Poř. číslo
13.
Jednání
k zařazení nové investiční akce Základní škola Fr. Plamínkové rekonstrukce elektroinstalace
Číslo usnesení
0032/23-Z
Stav
Předkladatel
Zelenka Pavel
Poř. číslo
14.
Jednání
k informaci o stavu rozvoje VRÚ Bubny - Zátory
Číslo usnesení
0033/23-Z
Stav
Předkladatel
Burgerová Lenka, PhDr. Ing. arch., Ph.D.
Poř. číslo
15.
Jednání
k informaci o čerpání finančních prostředků z Humanitního fondu v II. pololetí 2022
Číslo usnesení
0034/23-Z
Stav
Předkladatel
Hurrle Jakob, Ing., Ph.D.
Poř. číslo
16.
Jednání
k informaci o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 7 v období mezi 2. a 3. jednáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023
Číslo usnesení
0035/23-Z
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
17.
Jednání
k informaci o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 2. a 3. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023
Číslo usnesení
0036/23-Z
Stav
Předkladatel
Melena Ondřej, Bc.
Poř. číslo
18.
Jednání
k informaci o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 2. a 3. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023
Číslo usnesení
0037/23-Z
Stav
Předkladatel
Machová Jana
Poř. číslo
19.
Jednání
k informaci o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 2. a 3. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023
Číslo usnesení
0038/23-Z
Stav
Předkladatel
Svobodová Sylva
Poř. číslo
20.
Jednání
ke změně počtu funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva MČ Praha 7 uvolněni pro volební období 2022 - 2026
Číslo usnesení
0039/23-Z
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
21.
Jednání
k volbě členů Rady MČ Praha 7 pro volební období 2022 - 2026
Číslo usnesení
0040/23-Z
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
22.
Jednání
R ů z n é
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
23.
Jednání
Z á v ě r
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
3. jednání Zastupitelstva městské části Praha 7
Orgán: Zastupitelstvo městské části Praha 7
Datum a čas jednání: 17. 4. 2023 17:00

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...