1. jednání Zastupitelstva městské části Praha 7

Orgán: Zastupitelstvo městské části Praha 7
Datum a čas jednání: 16. 1. 2023 17:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Zahájení a schválení programu 1. jednání Z MČ P7
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
2.
Jednání
Připomínky k zápisu z předešlého zasedání Z MČ P7
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
3.
Jednání
Volba návrhového a volebního výboru Z MČ P7
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
4.
Jednání
Dotazy a připomínky občanů 1
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
5.
Jednání
Dotazy a připomínky občanů 2 (bod programu zařazený na 18 hodinu)
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
6.
Jednání
k informaci o stavu rozvoje VRÚ Bubny - Zátory
Číslo usnesení
0001/23-Z
Stav
Předkladatel
Burgerová Lenka, PhDr. Ing. arch., Ph.D.
Poř. číslo
7.
Jednání
k poskytnutí programových dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2023
Číslo usnesení
0002/23-Z
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
8.
Jednání
ke stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volební období 2022 – 2026 s účinností od 01.02.2023
Číslo usnesení
0003/23-Z
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
9.
Jednání
k rozhodnutí o uplatnění výjimky z pravidelné valorizace nájemného u nebytových prostor uzavřených na dobu určitou
Číslo usnesení
0004/23-Z
Stav
Předkladatel
Mareš Kamil Vavřinec, Ing., Ph.D.
Poř. číslo
10.
Jednání
k informaci o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 7 v období mezi 8. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2022 a 1. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023
Číslo usnesení
0005/23-Z
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
11.
Jednání
k informaci o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 8. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2022 a 1. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023
Číslo usnesení
0006/23-Z
Stav
Předkladatel
Melena Ondřej, Bc.
Poř. číslo
12.
Jednání
k Rámcovému plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 na rok 2023
Číslo usnesení
0007/23-Z
Stav
Předkladatel
Melena Ondřej, Bc.
Poř. číslo
13.
Jednání
k informaci o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 8. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2022 a 1. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023
Číslo usnesení
0008/23-Z
Stav
Předkladatel
Machová Jana
Poř. číslo
14.
Jednání
k Rámcovému plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 na rok 2023
Číslo usnesení
0009/23-Z
Stav
Předkladatel
Machová Jana
Poř. číslo
15.
Jednání
k informaci o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 8. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2022 a 1. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023
Číslo usnesení
0010/23-Z
Stav
Předkladatel
Svobodová Sylva
Poř. číslo
16.
Jednání
k Rámcovému plánu činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 na rok 2023
Číslo usnesení
0011/23-Z
Stav
Předkladatel
Svobodová Sylva
Poř. číslo
17.
Jednání
Dopisy, adresované Z MČ P7
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
18.
Jednání
R ů z n é
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
19.
Jednání
Z á v ě r
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
1. jednání Zastupitelstva městské části Praha 7
Orgán: Zastupitelstvo městské části Praha 7
Datum a čas jednání: 16. 1. 2023 17:00

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...