5. jednání Zastupitelstva městské části Praha 7

Orgán: Zastupitelstvo městské části Praha 7
Datum a čas jednání: 26. 6. 2023 17:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Zahájení, volba návrhového a volebního výboru
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
2.
Jednání
Připomínky k zápisu z předešlého jednání Z MČ P7
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
3.
Jednání
Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ P7
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
4.
Jednání
Dotazy a připomínky občanů 1
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
5.
Jednání
Dotazy a připomínky občanů 2
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
6.
Jednání
k poskytnutí věcného daru složkám integrovaného záchranného systému
Číslo usnesení
0053/23-Z
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
7.
Jednání
k poskytnutí finančních prostředků na motivační odměny zaměstnanců hl. m. Prahy zařazených do orgánů Městské policie hl. m. Prahy, Obvodního ředitelství Praha 7, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace
Číslo usnesení
0054/23-Z
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
8.
Jednání
k částečné revokaci usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0039/18-Z ze zasedání č. 3 ze dne 16.04.2018 k Návrhu na schválení Zásad finanční spoluúčasti investora na rozvoji MČ Praha 7 a textu vzorové smlouvy o spolupráci (aktualizace Zásad finanční spoluúčasti investora)
Číslo usnesení
0055/23-Z
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
9.
Jednání
k vyhodnocení akčního plánu za rok 2022
Číslo usnesení
0056/23-Z
Stav
Předkladatel
Špok Radomír, Mgr.
Poř. číslo
10.
Jednání
k závěrečnému účtu a účetní závěrce MČ Praha 7 za rok 2022
Číslo usnesení
0057/23-Z
Stav
Předkladatel
Tománek Martin
Poř. číslo
11.
Jednání
ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. čtvrtletí 2023 - hlavní činnost
Číslo usnesení
0058/23-Z
Stav
Předkladatel
Tománek Martin
Poř. číslo
12.
Jednání
ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1.čtvrtletí roku 2023 v rámci hospodářské činnosti - úseku zdaňované činnosti
Číslo usnesení
0059/23-Z
Stav
Předkladatel
Mareš Kamil Vavřinec, Ing., Ph.D.
Poř. číslo
13.
Jednání
ke kupní smlouvě pro odkup stavby garáže stojící na pozemku parc. č. 301/2, v k.ú. Holešovice, do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa nemovitostí MČ Praha 7
Číslo usnesení
0060/23-Z
Stav
Předkladatel
Mareš Kamil Vavřinec, Ing., Ph.D.
Poř. číslo
14.
Jednání
ke svěření a případnému odejmutí vymezených částí pozemků v Letenských sadech, v katastrálním území Holešovice, obec Praha, do (ze) svěřené správy nemovitostí Městské části Praha 7
Číslo usnesení
0061/23-Z
Stav
Předkladatel
Mareš Kamil Vavřinec, Ing., Ph.D.
Poř. číslo
15.
Jednání
k poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury dle žádostí podaných v dubnu-květnu 2023
Číslo usnesení
0062/23-Z
Stav
Předkladatel
Třeštíková Hana, MgA.
Poř. číslo
16.
Jednání
k poskytnutí dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2023
Číslo usnesení
0063/23-Z
Stav
Předkladatel
Třeštíková Hana, MgA.
Poř. číslo
17.
Jednání
k poskytnutí finančního daru obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, o.p.s., IČO: 25755277, za účelem humanitární pomoci pro postiženou oblast pod Kachovskou přehradou na Ukrajině
Číslo usnesení
0064/23-Z
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
18.
Jednání
ke změně žalobního návrhu ve věci zrušení a vypořádání spoluvlastnictví pozemků parc. č. 2008 a 2009, k.ú. Holešovice, (dům č. p. 804, Letohradská 14)
Číslo usnesení
0065/23-Z
Stav
Předkladatel
Mareš Kamil Vavřinec, Ing., Ph.D.
Poř. číslo
19.
Jednání
k informaci o činnosti Rady MČ Praha 7 a plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 7 v období mezi 4. a 5. jednáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023
Číslo usnesení
0066/23-Z
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
20.
Jednání
k informaci o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023
Číslo usnesení
0067/23-Z
Stav
Předkladatel
Melena Ondřej, Bc.
Poř. číslo
21.
Jednání
k informaci o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023
Číslo usnesení
0068/23-Z
Stav
Předkladatel
Machová Jana
Poř. číslo
22.
Jednání
k informaci o činnosti Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2023
Číslo usnesení
0069/23-Z
Stav
Předkladatel
Svobodová Sylva
Poř. číslo
23.
Jednání
R ů z n é
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
Poř. číslo
24.
Jednání
Závěr
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Čižinský Jan, Mgr.
5. jednání Zastupitelstva městské části Praha 7
Orgán: Zastupitelstvo městské části Praha 7
Datum a čas jednání: 26. 6. 2023 17:00

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...